Glöm långa urtappningstider och otäta ventiler

Med dräneringsmunstycket DryWeld gör du tidseffektiva svetsningsarbeten på rör.

DryWeld

DryWeld förs ner igenom rörskarven för att dränera bort vattenflödet innan det når svetsområdet.

Anpassad till större rördimensioner.

(DN100 – DN600)

DryWeld VS

DryWeld VS förs ner igenom ett nytt snitt för att dränera bort vattenflödet innan det når svetsområdet.

Anpassad till mindre rördimensioner.

(DN25 – DN80)