Snabbare, säkrare
inkoppling.

Arbeta smart med Liqway-metoden,

det enkla sättet att få en torr och pålitlig svetsfog.

Led bort vattnet med Liqway-metoden.

Vatten som är kvar i rören försvårar reparation och underhåll av fjärrvärmenät. En långsam avtappning eller läckande ventil kan förvandla proffsigt svetsarbete till väntetider, förseningar och nödlösningar. Efter ännu ett sen kväll på ett uppdrag fick vi en idé.

Resultatet blev Liqway-metoden som ersätter lucksvets och andra improviserade lösningar. Med våra sugmunstycken leder du snabbt bort vattnet genom rörskarven eller via ett snitt i röret.

Med våtsug och sugmunstycke i rätt dimension redo inför varje inkoppling kan avbrottstiderna minska drastiskt.

Utförandet har godkänts av branschens kvalitetsorgan och används idag av både energibolag och väl etablerade rörentreprenörer.

Liqway-metoden

Det enkla sättet att få torra, pålitliga svetsfogar

Spara tid för 895 kronor i månaden.

Med Liqway-metoden är du alltid redo att lösa avtappningsproblem. Driften slipper stänga av mer än nödvändigt, abonnenterna får tillbaka värmen snabbare, fjärrvärme-operatörer sparar underhållskostnader och alla kan åka hem i tid.

Nu kan du ha Liqway hos dig för en mindre månadsavgift. Finns Liqway nära tillhands när det behövs skapar det mest värde. Passande Liqway sugmunstycke bör tas med och finnas på plats vid varje inkopplings- och reparationsarbete.

Vi tar en fast summa när du använder ett munstycke. Vår smarta adapter tar automatiskt fram faktureringsunderlag som gör att besparingarna lönar sig.

KUNDCITAT